Algemene voorwaarden2018-08-10T21:31:34+01:00

Algemene regels

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Janvier Dance Masters,
  hierna ook te noemen: de dansschool.
 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen.
  Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 5. Jassen moeten verplicht in de garderobe worden opgehangen.
 6. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico, verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 7. Het meenemen en/of gebruiken van eigen consumpties in de dansschool is niet toegestaan.
 8. Bij het verlaten van de dansschool rekening houden met onze buren.

Inschrijven danslessen

Inschrijven kan door het invullen van inschrijfformulieren of online via onze website.
Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige lesgeld te betalen.
U kunt contant of met een eenmalige machtiging betalen, u kunt niet pinnen.
Er zijn diverse mogelijkheden om het cursusgeld in termijnen te betalen.
Betaling van het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij anders vermeld.
Als de cursist om welke reden dan ook de cursus niet afmaakt, verplicht de cursist zich nog steeds tot het betalen van het gehele cursusgeld.
Er vindt nimmer restitutie plaats.

Gemiste lessen kunnen altijd ingehaald worden in overleg met Janvier DanceMasters.